Krosno GALAXI ul. Podkarpacka 31 13 432 19 17
Przemyśl Oddział ABM ul. Zyblikiewicza 9 16 678 85 51
Rzeszów GASTRO GAL ul. Trembeckiego 11 17 860 25 90
Rzeszów MICRO RES ul. Lubelska 29 17 854 29 99 
Rzeszów MODERN-EXPO ul. Lwowska 79A 17 858 51 81
Rzeszów Oddział ABM ul. Hanasiewicza 16 17 850 50 30
Rzeszów SYRIUSZ ul. Legionów 35 17 863 15 55
Tarnowiec SIMKAS Gąsówka 35 13 445 57 65